Jana Jandová - koučka, lektorka, facilitátorka

Koučka EMCC, lektorka a facilitátorka se zaměřením na oblast osobního rozvoje, manažerských dovedností, komunikace, well-beingu a mindfulness.

Pomáhám lidem dosahovat vyšších cílů,
s menší námahou
a větší spokojeností.

Jana Jandová

Koučka, lektorka, facilitátorka

Mám za sebou 12 let působení v interním HR od velkých mezinárodních společností až po neziskový sektor.

Opírám se o poznatky z andragogiky, psychologie
a řady absolvovaných výcviků.

Jsem členkou EMCC (Evropská rada pro mentoring a koučing).

Jako lektorka a facilitátorka se zaměřuji na oblast
osobního rozvoje, manažerských dovedností, komunikace,
well-beingu a mindfulness.

Pomáhám lidem objevit jejich skrytý potenciál,
nalézt vnitřní jistotu a cestu ke spokojenému
a smysluplnému životu.

Koučka EMCC, lektorka a facilitátorka se zaměřením na oblast osobního rozvoje, manažerských dovedností, komunikace, well-beingu a mindfulness.

S jakými tématy klienti nejčastěji přichází?

Cloud bread flannel poke, flexitarian vinyl iPhone church-key shaman williamsburg kitsch beard. 

Osobní růst

Posílení sebedůvěry

Životní křižovatky a potřeba změny

Získání nových návyků

Well-being a změna životního stylu

Zlepšení partnerských
a rodinných vztahů

Nalezení vnitřní motivace
a zvýšení životní spokojenosti

Profesní růst

Kariérní rozvoj

Zlepšení manažerských dovedností

Osobní produktivita a time management

Sladění osobního a pracovního života

Zvýšení vnitřní motivace a nalezení smyslu vlastní práce

Rozhodnutí ke kariérní změně

Rozběhnutí vlastního podnikání

Firemní růst

Posílení leadershipu
na všech úrovních organizace

Nastavení vize a její propojení
s hodnotami a cíli organizace

Změna firemní kultury

Zlepšení mezilidských vztahů
v organizaci

PETRA FRITSCH

Jana byla půl roku mojí koučkou. Pracovaly jsme společně na posunu v oblasti mého nízkého sebevědomí při prezentacích, mluveném projevu a vystupování před publikem. Mimo to, že považuju za velmi užitečné to, že jsem si díky koučovacímu sezení uvědomila, jak je důležitá pravidelná reflexe (tedy minimálně to, že si na ni opravdu vyhradím čas), sezení s Janou tuto reflexi akcelerovala a já jsem dosahovala svých dílčích cílů rychleji, řízeněji a vědoměji. Díky koučinku s Janou už nejsem tolik ve stresu, když se mám postavit před publikum, ve výsledku mám ze svého výkonu mnohem lepší pocit a radost, která se odráží dále na mém postupném zlepšování i teď, když už se s Janou na koučovacích setkáních nevídáme. Janu ráda jako koučku doporučuji svému okolí.

TEREZA ŠPALKOVÁ

When I’ve met Jana, I could feel immediately the professional couching and mentoring attitude she is using so naturally in her way of communication. The way she smiles, cares, listens and understands is just amazing. She is also doing a great job in improving the corporate culture, taking care of employees‘ well-being, teaching us the best way of giving and receiving feedback or showing stress relieve techniques.
I really enjoy working with her.

Pro firmy

Chcete podpořit své klíčové zaměstnance v rozvoji?

Poskytnout manažerům nástroje k efektivnímu vedení týmů?

Vytvořit ve firmě podmínky pro dlouhodobé dosahování těch nejlepších výsledků?

Vytvořte zdravou firemní kulturu, kde mohou lidé naplno rozvíjet své silné stránky a vidět smysl vlastní práce.

Objevte a využijte svůj potenciál naplno!