Přeskočit na obsah
Jana Jandová - koučka, lektorka, facilitátorka

Koučka EMCC, lektorka a facilitátorka se zaměřením na oblast osobního rozvoje, manažerských dovedností, komunikace, well-beingu a mindfulness.

Pomáhám lidem dosahovat vyšších cílů,
s menší námahou
a větší spokojeností.

Jana Jandová

Koučka, lektorka, facilitátorka

Využívám více než 12 let zkušeností v interním HR od velkých mezinárodních společností až po neziskový sektor.

Opírám se o poznatky z andragogiky, psychologie
a řady absolvovaných výcviků.

Jsem akreditovanou koučkou 2. stupně EMCC (Evropská rada pro mentoring a koučování).

Jako lektorka a facilitátorka se zaměřuji na oblast
osobního rozvoje, manažerských dovedností, komunikace,
well-beingu a mindfulness.

Pomáhám lidem objevit jejich skrytý potenciál,
nalézt vnitřní jistotu a cestu ke spokojenému
a smysluplnému životu.

Koučka EMCC, lektorka a facilitátorka se zaměřením na oblast osobního rozvoje, manažerských dovedností, komunikace, well-beingu a mindfulness.

S jakými tématy klienti nejčastěji přichází?

Osobní růst

Posílení sebedůvěry

Životní křižovatky a potřeba změny

Získání nových návyků

Well-being a změna životního stylu

Zlepšení partnerských
a rodinných vztahů

Nalezení vnitřní motivace
a zvýšení životní spokojenosti

Profesní růst

Kariérní rozvoj

Zlepšení manažerských dovedností

Osobní produktivita a time management

Sladění osobního a pracovního života

Zvýšení vnitřní motivace a nalezení smyslu vlastní práce

Rozhodnutí ke kariérní změně

Rozběhnutí vlastního podnikání

Firemní růst

Posílení leadershipu
na všech úrovních organizace

Nastavení vize a její propojení
s hodnotami a cíli organizace

Změna firemní kultury

Zlepšení mezilidských vztahů
v organizaci

PETRA FRITSCH

Jana byla půl roku mojí koučkou. Pracovaly jsme společně na posunu v oblasti mého nízkého sebevědomí při prezentacích, mluveném projevu a vystupování před publikem. Mimo to, že považuju za velmi užitečné to, že jsem si díky koučovacímu sezení uvědomila, jak je důležitá pravidelná reflexe (tedy minimálně to, že si na ni opravdu vyhradím čas), sezení s Janou tuto reflexi akcelerovala a já jsem dosahovala svých dílčích cílů rychleji, řízeněji a vědoměji. Díky koučinku s Janou už nejsem tolik ve stresu, když se mám postavit před publikum, ve výsledku mám ze svého výkonu mnohem lepší pocit a radost, která se odráží dále na mém postupném zlepšování i teď, když už se s Janou na koučovacích setkáních nevídáme. Janu ráda jako koučku doporučuji svému okolí.

TEREZA ŠPALKOVÁ

Když jsem potkala Janu, okamžitě jsem pocítila profesionální koučovací a mentoringový přístup, který v komunikaci přirozeně používá. Způsob, jakým se usmívá, pečuje, naslouchá a chápe je prostě úžasný. Zároveň odvádí skvělou práci v zlepšování firemní kultury, stará se o well-being lidí v organizaci, učí nás, jak nejlépe dávat i přijímat zpětnou vazbu či jak odolávat stresu. Pracovat s ní mě opravdu těší.

Pro firmy

Chcete podpořit své klíčové zaměstnance v rozvoji?

Poskytnout manažerům nástroje k efektivnímu vedení týmů?

Vytvořit ve firmě podmínky pro dlouhodobé dosahování těch nejlepších výsledků?

Vytvořte zdravou firemní kulturu, kde mohou lidé naplno rozvíjet své silné stránky a vidět smysl vlastní práce.

Objevte a využijte svůj potenciál naplno!