Koučink

Co je koučink?

Koučink je velmi účinným nástrojem osobního i profesního růstu. Pomáhá klientům pochopit souvislosti, rozšířit perspektivu, uvědomit si vlastní silné stránky a objevit nové možnosti. Umožňuje překonávat překážky a dosahovat efektivně vytyčených cílů.

Koučování se zaměřuje na přítomný a budoucí okamžik.

V roli kouče svým klientům neradím, ale vedu je otázkami
k nalezení vlastních řešení.

Vycházím z principů psychologického koučinku, který klade důraz na práci s motivací a emocemi se záměrem naplnění klientova výkonnostního potenciál a zároveň zvýšení osobní spokojenosti.

Své klienty provádím nejen na cestě k jejich cílům, ale také
ke schopnosti stát se sami sobě úspěšnými kouči.

Kdo je kouč?

Kouč je člověk, který umí ve správný moment položit tu správnou otázku. Takovou, po níž následuje ticho a klient začíná přemýšlet o věcech, které ho dosud nenapadly.

Je to průvodce, který klienta neustále posouvá na hranici jeho komfortní zóny nebo do bezpečné vzdálenosti od ní.

Může pomoci klientovi zvýšit odhodlání k dosažení cíle,
a to i v momentech, kdy jeho motivace kolísá.

Je člověkem, který umí vytvořit prostředí důvěry, dokáže klientovi věnovat plnou pozornost a hluboce mu naslouchat.

Kouč není terapeut. Nezkoumá minulost, ale soustředí se s klientem na přítomný okamžik s cílem dosažení změny do budoucna.

Kouč poskytuje podporu. Pomáhá klientovi uvědomit si,
jak může dělat to, co dělá, ještě lépe.

Pro koho je koučink vhodný?

Koučink je vhodný pro každého, kdo je odhodlaný
ve svém životě udělat změnu.

Pomáhá lidem, kteří chtějí vykročit novým směrem, osvojit si určitou dovednost za kratší než obvyklý čas, nebo těm, kteří chtějí vystoupit z dlouhodobé stagnace.


S jakými tématy klienti nejčastěji přichází?

Cloud bread flannel poke, flexitarian vinyl iPhone church-key shaman williamsburg kitsch beard. 

Osobní růst

Posílení sebedůvěry

Životní křižovatky a potřeba změny

Získání nových návyků

Well-being a změna životního stylu

Zlepšení partnerských
a rodinných vztahů

Nalezení vnitřní motivace
a zvýšení životní spokojenosti

Profesní růst

Kariérní rozvoj

Zlepšení manažerských dovedností

Osobní produktivita a time management

Sladění osobního a pracovního života

Zvýšení vnitřní motivace a nalezení smyslu vlastní práce

Rozhodnutí ke kariérní změně

Rozběhnutí vlastního podnikání

Firemní růst

Posílení leadershipu
na všech úrovních organizace

Nastavení vize a její propojení
s hodnotami a cíli organizace

Změna firemní kultury

Zlepšení mezilidských vztahů
v organizaci

Jak koučování probíhá?

Koučování probíhá online nebo formou osobního setkání
v délce 60-90 min.

Součástí je úvodní informativní schůzka zdarma, během které
se domluvíme na možnostech vzájemné spolupráce.

Koučink se odehrává obvykle v rozsahu 5-10 setkání
s optimálním intervalem 2-4 týdny mezi jednotlivými sezeními.

Je však možné domluvit se i na jednorázovém koučování.

JANA MALUCHOVÁ

Janu jsem pro koučování oslovila ve chvíli, kdy mě čekalo hledání nového pracovního uplatnění. Cítila jsem potřebu nebýt v tom sama, probudit v sobě odvahu a sílu pro celý ten proces, zorientovat se ve svých přáních a potřebách, ujasnit si směr, kudy a jak se v hledání ubírat. Jana pro mě byla jasná volba
– do té doby jsme se potkávaly jako kolegyně, vždy ve mě budila důvěru a vnímala jsem ji jako velkého profesionála.
Vyhovoval mi způsob našich setkání – konkretizace očekávání
a cílů, postupných kroků k jejich naplnění a důkazů pokroku.
Jana jakoby z nadhledu kladla otázky, doptávala se,
já přemýšlela nahlas, ujasňovala si odpovědi, rozmotávala klubko, rovnala věci. A když jsem se v přemýšlení náhodou ztratila nebo se dostala do slepé uličky, nabídla, jak situaci nahlédnout jinak, abych se dobrala závěru.

PETRA FRITSCH

Jana byla půl roku mojí koučkou. Pracovaly jsme společně
na posunu v oblasti mého nízkého sebevědomí při prezentacích, mluveném projevu a vystupování před publikem.
Mimo to, že považuju za velmi užitečné to, že jsem si díky koučovacímu sezení uvědomila, jak je důležitá pravidelná reflexe (tedy minimálně to, že si na ni opravdu vyhradím čas), sezení
s Janou tuto reflexi akcelerovala a já jsem dosahovala svých dílčích cílů rychleji, řízeněji a vědoměji. Díky koučinku s Janou
už nejsem tolik ve stresu, když se mám postavit před publikum, ve výsledku mám ze svého výkonu mnohem lepší pocit a radost, která se odráží dále na mém postupném zlepšování i teď,
když už se s Janou na koučovacích setkáních nevídáme.
Janu ráda jako koučku doporučuji svému okolí.

Objevte a využijte svůj potenciál naplno!