Přeskočit na obsah

Koučink

Co je koučink?

Koučink je účinným nástrojem osobního i profesního růstu.
Pomáhá pochopit souvislosti, uvědomit si vlastní silné stránky
a objevit nové možnosti.

V roli kouče neradím, ale vedu klienty otázkami
k nalezení jejich vlastních řešení.

Vycházím z principů psychologického koučinku s důrazem
na naplnění výkonnostního potenciálu a současné zvýšení osobní spokojenosti klienta.

Své klienty provádím nejen na cestě k jejich cílům,
ale také ke schopnosti stát se sami sobě úspěšnými kouči.

Co je koučing?
Kouč

Kdo je kouč?

Kouč je člověk, který umí ve správný moment položit správnou otázku. Takovou, po níž následuje ticho a klient začíná
přemýšlet o věcech, které ho dosud nenapadly.

Je průvodcem posouvajícím klienta neustále na hranici jeho komfortní zóny nebo do bezpečné vzdálenosti od ní.

Pomáhá zvýšit odhodlání k dosažení cíle,
a to i v momentech, kdy klientova motivace kolísá.

Kouč není terapeut. Nezkoumá minulost, ale soustředí se s klientem na přítomný okamžik s cílem dosažení změny do budoucna.

Umí vytvořit prostředí důvěry, dokáže klientovi věnovat plnou pozornost a hluboce mu naslouchat.

Kouč poskytuje podporu. Pomáhá klientovi uvědomit si,
jak může dělat to, co dělá, ještě lépe.

Pro koho je koučink vhodný?

Koučink je vhodný pro každého, kdo je odhodlaný
ve svém životě udělat změnu.

Pomáhá lidem, kteří chtějí vykročit novým směrem,
osvojit si určitou dovednost za kratší než obvyklý čas,
nebo těm, kteří chtějí vystoupit z dlouhodobé stagnace.


Koučing je vhodný pro každého, kdo je odhodlaný ve svém životě udělat změnu.

S jakými tématy klienti nejčastěji přichází?

Cloud bread flannel poke, flexitarian vinyl iPhone church-key shaman williamsburg kitsch beard. 

Osobní růst

Posílení sebedůvěry

Životní křižovatky a potřeba změny

Získání nových návyků

Well-being a změna životního stylu

Zlepšení partnerských
a rodinných vztahů

Nalezení vnitřní motivace
a zvýšení životní spokojenosti

Profesní růst

Kariérní rozvoj

Zlepšení manažerských dovedností

Osobní produktivita a time management

Sladění osobního a pracovního života

Zvýšení vnitřní motivace a nalezení smyslu vlastní práce

Rozhodnutí ke kariérní změně

Rozběhnutí vlastního podnikání

Firemní růst

Posílení leadershipu
na všech úrovních organizace

Nastavení vize a její propojení
s hodnotami a cíli organizace

Změna firemní kultury

Zlepšení mezilidských vztahů
v organizaci

Jak koučing probíhá?

Jak koučování probíhá?

Koučování probíhá online nebo formou osobního setkání
v délce 60 minut.

Součástí je úvodní informativní schůzka, během které
se domluvíme na možnostech vzájemné spolupráce.

Koučink se odehrává obvykle v rozsahu 5-10 setkání
s optimálním intervalem 2-4 týdny mezi jednotlivými sezeními.

Je však možné domluvit se i na jednorázovém koučování.

JANA MALUCHOVÁ

Janu jsem pro koučování oslovila ve chvíli, kdy jsem se rozhodovala
o svém dalším profesním směřování. Cítila jsem potřebu nebýt v tom sama, probudit v sobě odvahu a sílu pro celý ten proces, zorientovat se ve svých přáních a potřebách, ujasnit si směr, kudy se vydat. Jana pro mě byla jasná volba – do té doby jsme se potkávaly jako kolegyně; vždy ve mě budila důvěru a vnímala jsem ji jako velkého profesionála. Vyhovoval mi způsob našich setkání, které jsme postupně věnovaly konkretizaci cílů a jednotlivých kroků k jejich naplnění a také stanovení důkazů o pokroku. Jana jakoby z nadhledu kladla otázky, doptávala se, já přemýšlela nahlas, ujasňovala
si odpovědi. A když jsem se v přemýšlení náhodou ztratila, nebo
se dostala do slepé uličky, nabídla, jak situaci nahlédnout jinak,
abych se dobrala závěru. Moc díky, Jani!   

VERONIKA BROŽEK

Jana byla mým koučem v rámci programu Femme Palette
a pomáhala mi formulovat konkrétní cíle pro následný mentoring. Byla radost s ní pracovat. Je to empatická koučka, která dává jasný podnět k individuálnímu i profesnímu rozvoji.
Její přednost spočívá ve strukturovaném, ale zároveň velmi individuálním přístupu ke klientům.
Na základě individuálních rozvojových cílů podporuje koučovací proces širokou škálou podnětných a praktických koučovacích nástrojů a během sezení dává cenné a cíleně zaměřené impulsy.
Janu jako koučku rozhodně doporučuji.

Objevte a využijte svůj potenciál naplno!